For informasjon:
Løpende opptak(Begynner årlig fra ca. 1. juni)

Hovedopptaket (Begynner årlig 1. februar av avsluttes ca. utgangen av mai)


NB! Det er søkeren som må svare på tilbudet. Medsøkeren har tilgang til å se tilbudet, men kan ikke svare på det.
I kommunale barnehager tas barn opp etter 1. valg og søkerdato når det ikke foreligger prioritet etter sakkyndig vurdering. Det anbefales defor at søknaden blir registrert så tidlig som mulig i Oppvekstportalen.


Innloggingskjer med ID-porten. Les mer om ID-porten her:

Informasjon om ID-portenNy søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage eller flytting til annen SFO.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.

Løpende opptak